Impressum și confidențialitate

Impressum

Westmed e.U.

Zimmermanngasse 8
A-1090 Wien
E-Mail: office@westmed.at
Site web: www.westmed.at
Număr în registrul comerțului: 191528 i
Tribunalul Comercial din Viena
UID: ATU53197008
Membru al Camerei economice federale austriece
Tip de răspundere: eingetragener Unternehmer

 

Protecția datelor

Politica de confidențialitate de pe acest site este concepută pentru a vă oferi o imagine de ansamblu asupra modului în care folosim informațiile personale pe care le furnizați. De asemenea, dorim să vă spunem ce măsuri luăm pentru a vă proteja informațiile personale și ce drepturi și posibilități aveți pentru a vizualiza informațiile și pentru a vă proteja confidențialitatea.

Mai mult, veți găsi în această politică de confidențialitate informații cum ar fi  datele personale pe care le colectăm de la dumneavoastră, modul în care le procesăm și către ce terțe părți transmitem datele, dacă este necesar.

În ceea ce privește termenii utilizați, precum „prelucrarea” sau „controlor”, facem referire la definițiile din articolul 4 din Regulamentul General privind Protecția Datelor („GDPR”).

 

În ce scopuri și în ce bază legală sunt prelucrate datele dumneavoastră personale?

 

 1. Ca parte a consimțământului dumneavostră (Art. 6 (1) (a) GDPR):

 

Dacă ne-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, acestea vor fi prelucrate numai în modul specificat, în scopurile definite de consimțământul solicitat și în acord pentru cu subiectul agreeat (de exemplu: pentru a răspunde la întrebări, pentru a lua contactul in vederea programărilor, comunicarea rezultatelor constatărilor către medicul care a emis trimiterea, evaluarea formularelor de feedback, etc.). Un consimțământ dat poate fi revocat în orice moment fără a da motive și cu efect pentru viitor.

 

 1. Pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale (Art. 6 (1) (b) GDPR):

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal are loc în cadrul punerii în aplicare a contractului nostru cu dumneavoastră (de exemplu: managementul clientului / date despre pacient, management de contracte cu parteneri de afaceri, furnizori și pacienți, pregătirea notelor de taxe etc.), precum și executarea comenzilor. De asemenea si la operarea și gestionarea activităților companiei noastre.

 

 1. Pentru îndeplinirea obligațiilor legale (Art. 6 (1) lit. c GDPR):

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi solicitată în scopul îndeplinirii diferitelor obligații legale legate de contractare, facturare, contabilitate și raportare financiară, precum și obligații de informare și / sau dovadă.

 1. Pentru a proteja interesele legitime ale persoanei responsabile (Art. 6 (1) (f) din GDPR):

 

Dacă este necesar, în interesul companiei noastre sau a unei terțe părți, procesarea de date poate să depășească performanța actuală a contractului, cu scopul de a proteja interesele legitime ale companiei noastre sau ale terței părți. În următoarele cazuri se efectuează o astfel de prelucrare a datelor privind datele pacientului, precum și datele clientului (angajatului):

 

– gestionarea contului;

– managementul afacerilor și dezvoltarea de servicii și produse;

– măsuri de protecție a clienților și a angajaților acestora și a proprietății societății;

– în contextul acțiunii în justiție.

 

Cine primește datele dumneavoatră personale?

 

Ne pasă de protecția și confidențialitatea informațiilor dumneavostră personale. Prin urmare, transferăm datele dumneavostră. personale numai în maniera descrisă mai jos sau ca parte a unui informări în momentul colectării datelor. În plus, informațiile personale de identificare pe care le colectăm despre dumneavostră nu vor fi divulgate de noi sau dezvăluite în alt mod terților.

 

 1. Transmiterea către alții

 

Noi trimitem informațiile personale colectate în scopul gestionării contului și a altor operațiuni cerute către anumiți furnizori de servicii (de exemplu: Casa de Asigurări, cu referință la colectare de datorii si asigurări / Oficiul Federal pentru Securitate și de Îngrijire a Sănătății, etc.).

 

 1. Transmiterea către alte terțe părți

 

Dacă este necesar, vom transfera datele personale altor terțe părți cu acordul dumneavostră. Când Westmed eU acționează ca furnizor de servicii pentru părți terțe, furnizăm datele personale pe care le-am colectat în numele lor.

 

 1. Transmisie la procesatori de date

 

Transmitem, de asemenea, date cu caracter personal într-o măsură limitată, pentru a solicita procesatorilor de date care efectuează servicii, cum ar fi îndeplinirea contractului, gestionarea contului, evidența contabilă și contabilitatea. Procesatorii poate utiliza sau dezvălui aceste informații numai în măsura în care este necesar pentru a ne furniza servicii sau pentru a respecta cerințele legale. Acești procesatori de date sunt obligați contractual să asigure confidențialitatea și securitatea informațiilor personale pe care le procesează în numele nostru.

 

 1. Alte transmisii

 

Putem transmite, de asemenea, informații personale (i) în cazul în care suntem obligați de lege sau ca parte a unui proces legal, (ii) atunci când considerăm că este necesară dezvăluirea pentru a preveni pierderi financiare sau (iii) în legătură cu o anchetă asupra unor activitățil frauduloase sau ilegale, suspectate sau reale.

 

Sunt transmise datele catre o țară terță sau unei organizații internaționale?

 

Daca procesăm date personale intr-o țară terță (adică în afara Uniunii Europene (UE) sau Spațiului Economic European (SEE)) sau în contextul folosirii unor servicii terțe sau divulgării sau transferului datele cu caracter personal unor părți terțe, vom trimite datele personale numai în scopul îndeplinirii obligațiilor noastre (pre) contractuale, în baza consimțământului dumneavoastră, pe baza unei obligații legale sau pe baza intereselor noastre legitime. Sub rezerva permisiunilor legale sau contractuale, procesăm sau avem date personale prelucrate într-o țară terță numai în conformitate cu condițiilor speciale de la articolul 44ff GDPR. Toate astea înseamnă că prelucrarea și transferul au loc, de exemplu, pe baza unor garanții specifice, cum ar fi nivelul de protecție a datelor recunoscut oficial de UE (de exemplu, pentru SUA prin „Privacy Shield“) sau cu respectarea obligațiilor contractuale speciale recunoscute oficial (așa-numitele „clauze contractuale standard“).

 

Cât timp vor fi stocate și procesate datele cu caracter personal?

 

Noi procesăm datele pe toată durata relației de afaceri (de la inițiere și până la rezilierea contractului) și în conformitate cu cerințele de stocare și documentare legale. Acestea .pot fi de exemplu:

– Codul Companiilor (UGB);

– Codul Fiscal Federal (BAO).

 

În plus, în perioada de depozitare, pot fi stabilite perioadele minime care conform Codului Civil General, în anumite cazuri ajunge până la 30 de ani (termenul general de prescripție este de 3 ani),

 

Ce drepturi și opțiuni aveți?

 

1 Dreptul la informare

 

Aveți dreptul să ne solicitați confirmarea că procesăm informații personale despre dumneavostră.

 

În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate, dumneavoastră, persoană vizată, aveți dreptul să solicitați în orice moment informații cu privire la datele stocate despre dumneavostră. Pentru a obtine datele cu caracter personal ce vă privesc este necesară o copie a unui act de identitate. În acest context, în calitate de persoană vizată, aveți dreptul să primiți informații cu privire la următoarele subiecte:

 

– scopul prelucrării;

– categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate;

– destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost dezvăluite sau sunt încă dezvăluite datele cu caracter personal, în special destinatarilor din țări terțe sau organizațiilor internaționale;

– dacă este posibil, durata planificată pentru care sunt stocate datele cu caracter personal sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, criteriile de stabilire a acestei durate;

– dreptul de rectificare sau ștergere a datelor cu caracter personal care vă privesc sau de restricționare a prelucrării de către persoana responsabilă sau dreptul de vă opune acestei prelucrări;

– existența unui drept de apel la o autoritate de supraveghere;

– toate informațiile disponibile despre originea datelor, în cazul în care datele personale nu au fost colectate direct de la dumneavostră;

– în cazul în care sunt disponibile, existența unei luări de decizii automatizate, inclusiv discriminare (“profiling”) în conformitate cu articolul 22, secțiunea 1 și 4 GDPR și – cel puțin în aceste cazuri – informații semnificative despre logica folosită, domeniul de aplicare și impactul scontat de o astfel de prelucrare pentru persoana în cauză.

 

În cazul în care informațiile personale despre dumneavostră au fost transmise unei țări terțe sau unei organizații internaționale aveți, de asemenea, dreptul de a obține informații privind garanțiile corespunzătoare în legătură cu transferul.

 

 1. Dreptul la rectificare

 

Aveți dreptul să solicitați corectarea datelor personale incorecte referitoare la dumneavostră. De asemenea, aveți dreptul să solicitați completarea unor date cu caracter personal incomplete, inclusiv prin intermediul unei declarații suplimentare, luând în considerare scopurile procesării.

 

 1. Dreptul de ștergere

 

Aveți dreptul să ștergeți datele cu caracter personal care vă privesc imediat dacă se aplică unul dintre motivele următoare și dacă nu este necesară o prelucrare ulterioară:

 

– datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în scopurile pentru care au fost colectate;

– vă retrageti consimțământul pe baza căruia s-au colectat informațiile și nu există un alt temei juridic sau de interes legitim pentru prelucrare;

– datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal;

– eliminarea datelor cu caracter personal este necesară pentru a îndeplini o obligație legală conform legislației Uniunii sau a legislației naționale la care este supus operatorul;

– datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu serviciile sociale informaționale oferite în temeiul articolului 8 alineatul (1) din GDPR.

 

 1. Dreptul la restricționarea prelucrării

 

Aveți dreptul să solicitați restricționarea procesarii dacă se aplică oricare dintre următoarele condiții:

 

– exactitatea informațiilor dumneavostră  personale este contestată de dumneavostră  (restricția este pentru o perioadă de timp care permite controlorului să verifice corectitudinea informațiilor dumneavostră  personale);

– prelucrarea datelor dumneavostră  personale a fost ilegală, refuzați ștergerea datelor dumneavostră  personale și solicitați în schimb restricționarea utilizării datelor dumneavostră. personale;

– controlorul nu mai are nevoie de informațiile dumneavostră personale în scopul prelucrării, dar dumneavostră aveți nevoie pentru a vă cere, exercita sau apăra drepturile;

– v-ați opus prelucrării datelor dumneavostră personale și nu este încă clar dacă motivele legitime ale persoanei responsabile le suprascriu pe ale dumneavostră.

 

 1. Dreptul la transportarea datelor

 

Aveți dreptul să primiți datele personale referitoare la dumneavostră, furnizate nouă, într-un format structurat, comun și ușor de citit. Trebuie, de asemenea, să solicitați ca aceste date venite direct de la noi să fie transmise într-un mod responsabil, în cazul în care acest lucru este fezabil tehnic și fără a afecta în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane – numite de dumneavostră. Condiția pentru transferabilitatea datelor este că întotdeauna este necesară procesarea bazată pe acordul dumneavostră sau este necesară pentru îndeplinirea unei relații (pre) contractuale și prelucrarea este realizată folosind metode automate. Dreptul la transferul datelor nu se aplică nici unei prelucrări necesare pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public sau în exercitarea autorității publice delegate operatorului.

 

 1. Dreptul la opoziție

 

Aveți dreptul să vă revocați în orice moment consimțământul dumneavostră pentru prelucrarea datelor dumneavostră personale.

 

Dacă nu s-au opus prelucrării, nu vom procesa datele personale, dacă nu putem dovedi motive întemeiate și legitime pentru prelucrare care suprascriu interesele, drepturile și libertățile dumneavostră sau prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unuor drepturi.

 

Aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația dumneavostră particulară, prelucrarii datelor cu caracter personal care vă privesc, în scopuri științifice sau istorice de cercetare sau în scopuri statistice de către Westmed eU, în conformitate cu articolul 89 (1) din GDPR, deoarece o astfel de prelucrare este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public.

 

Dacă doriți să utilizați unul sau mai multe dintre drepturile de mai sus, ne puteți contacta în orice moment (detalii de contact vezi mai sus).

 

La ce autoritate de supraveghere vă puteți plânge?

În conformitate cu articolul 77 GDPR, aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritatea de supraveghere competentă. În Austria, aceasta este Autoritatea pentru Protecția Datelor.

 

Datele personale sunt procesate în alte scopuri decât cele pentru care au fost colectate datele?

 

În principiu, procesăm datele numai pentru scopurile pentru care au fost colectate.

 

Cu toate acestea, în cazuri excepționale, putem procesa informații de identificare personală colectate într-un anumit scop, pentru un scop diferit. În acest caz, vă vom informa în legătură cu scpoul procesarii, durata pentru care sunt stocate datele personale, exercitarea drepturilor persoanelor vizate, posibilitatea de retragere a consimțământului, existența dreptului de a vă adresa Autorității pentru Protecția Datelor pentru a afla dacă furnizarea de date a fost necesară din punct de vedere legal sau contractual, care ar fi consecințele dacă datele nu sunt livrate și dacă este o decizie luată automata sau o discriminare (“profiling”).

 

Ce tipuri de informații personale sunt procesate?

 

Printre altele, procesăm următoarele date personale:

 

– date primare (de exemplu: numele, forma de adresare, sexul, adresa, data nașterii, numărul de securitate socială – CNP);

– detalii de contact (de exemplu: e-mail, numere de telefon);

– date documentare (de exemplu, jurnale de apel, reprezentări factuale, reclamații, jurnale de urgență, etc.);

– date sonore și sub forma de imagini (de exemplu, radiografii, CD-uri, etc.);

– date privind sănătatea (de exemplu: boli preexistente, categorii de examinare, fișe cu antecedente medicale, constatări, etc.);

– date despre comenzi (de exemplu: informații bancare legate de ordine de plată).

 

Menționăm că procesăm datele personale numai în măsura în care acest lucru este necesar. În cazuri individuale, procesam mai puține date decât cele descrise mai sus.

 

Contact

 

Dacă ne contactați (de exemplu: prin e-mail sau telefon), informațiile dumneavostră vor fi procesate pentru a procesa solicitarea de contact și prelucrarea acesteia. Datele dumneavostră personale pot fi stocate într-un sistem de management al relațiilor cu clienții („CRM System”) sau într-un instrument organizațional comparabil.

 

Ștergem cererile de contact și datele personale furnizate către noi, în măsura în care stocarea acestora nu mai este necesară.

 

Cum sunt protejate datele mele?

 

Noi luăm în serios protecția informațiilor dumneavoastră personale și implementăm măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale a datelor cu caracter personal și împotriva distrugeri sau deteriorari sau pierderii accidentale a acestora,

 

Cum aflu despre modificările aduse acestei Politici de Confidențialitate?

 

Westmed eU se angajează să respecte principiile vieții private și ale protecției datelor. Din acest motiv, ne revizuim regulat politica de confidențialitate. Asta se întâmplă pentru ne asigura că sunt plasate precis și vizibil pe site-ul nostru si că conține informații adecvate cu privire la drepturile dumneavoastră și activitățile noastre de procesare sunt puse în aplicare în conformitate cu legislația în vigoare și, prin urmare, sunt în conformitate cu normele de protecție a datelor. Pentru a ține cont de circumstanțele actuale, actualizăm această Politică de Confidențialitate, dacă este necesar. Dacă vom face modificări semnificative la această Politică de Confidențialitate, vă vom anunța printr-un anunț pe site-ul nostru și vă vom oferi versiunea actualizată a Politicii de Confidențialitate.

 

Cookies

 

Site-ul nostru utilizează așa-numitele cookie-uri. Acestea sunt fișiere text mici stocate pe dispozitivul dumneavoastră care utilizează browserul. Aceastea nu dăunează. Utilizăm cookie-uri pentru a face oferta noastră cât mai prietenoasă și mai ușor de utilizat. Unele cookie-uri rămân stocate pe dispozitiv până când le ștergeți.

Ele ne permit să recunoaștem browser-ul dumneavoastră la următoarea vizită. Dacă nu doriți acest lucru, puteți configura browserul astfel încât să vă informeze despre setarea cookie-urilor și să permiteți accesul numai în cazuri individuale.

 

Următoarele cookie-uri sunt utilizate.

_ga: utilizat pentru a diferenția utilizatorii.

_gid: utilizat pentru a diferenția utilizatorii.

_gat: Folosit pentru reducerea ratei de solicitare.

pll_language: Pentru a salva selecția limbii

Session cookie: Vă permite să vă deplasați rapid, ușor și eficient printre mai multe pagini, fără a trebui să vă autentificați de fiecare dată.

Dezactivarea cookie-urilor poate limita funcționalitatea site-ului nostru.

 

Web Analytics

 

Preocuparea noastră in ceea ce privește GDPR-ul (interes legitim) este îmbunătățirea ofertei si a prezenței noastre on-line. Deoarece confidențialitatea utilizatorilor nostri este importantă pentru noi, datele utilizatorilor sunt pseudonimizate.

 

Datele despre utilizatori sunt păstrate pentru o perioadă de 36 de luni

 

Site-ul acesta utilizează Google Analytics. Puteți împiedica stocarea cookie-urilor printr-o setare corespunzătoare a browser-ul; cu toate acestea, rețineți că dacă procedați în această manieră este posibil să nu mai puteți utiliza pe deplin toate funcțiile site-ului. Am încheiat un contract de prelucrare a datelor cu furnizorul. De asemenea puteți preveni colectarea datelor generate de cookie-uri și legate de maniera de folosire a site-ului de către Google și de asemnea puteți împiedica procesarea datelor de către Google prin descărcarea si instalarea unui plug-in în browser-ul dumneavoastră. Acesta poate fi descărcat de la adresa: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de